автоматична телесиґналізація


автоматична телесиґналізація
автомати́ческая телесигнализа́ция

Українсько-російський політехнічний словник. 2013.